Diễn đàn tổng kết Mô hình năm hai Dự án LSPP

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) tổ chức Diễn đàn tổng kết Mô hình năm hai Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm Rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
Dữ liệu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at morbi laoreet augue et amet. Nam at lorem eu adipiscing tempus porttitor semper. Lectus nullam nunc id enim, laoreet elementum massa. Turpis sed felis id auctor.
  • DỰ ÁN LSPP
    DỰ ÁN LSPP
  • Cổng thông tin môi trường <span class=Hội An" />
    Cổng thông tin môi trường Hội An
Đối tác hành động nhựa và sức khỏe
Hợp tác có trách nhiệm trong lĩnh vực Nhựa và Sức Khoẻ vì một môi trường sống lành mạnh cho thế hệ tương lai của Việt Nam
Sự kiện
Theo dõi và đồng hành cùng các hoạt động sắp diễn ra trong cộng đồng giảm rác nhựa, sống xanh
Tham gia
Cùng hành động vì một Việt Nam xanh