Ấn phẩm truyền thông

Cung cấp thông tin tổng hợp về các ấn phẩm truyền thông (hình ảnh, clip, poster v.v) thúc đẩy thực hành giảm rác nhựa

Video
Truyền cảm hứng thực hành giảm rác nhựa thông qua các video
  • Dự án khảo sát hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam (World Bank)...
    Báo cáo Khảo sát Hiện trạng ô nhiễm Rác thải nhựa tại Việt Nam là một trong nhữn...
  • Câu chuyện tái chế rác thải ở Việt Nam
    Từ buổi gặp của hai nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam có cùng chung quan điểm, một...
  • Hiểu về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất tại Việt Nam
    Vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ Môi tr...
Podcast
poscast
Bắt đầu từ năm 1970, Ngày Trái Đất được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 22/4 hàng năm nhằm khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Trước tình trạng môi trường hiện nay, Ngày Trái Đất 2022 đã quay lại với chủ đề “Đầu tư vào h...