Về chúng tôi

Việt Nam đang nằm trong số những nước bị ô nhiễm rác thải nhựa, đi kèm với đó là ảnh hưởng của rác thải nhựa, vi nhựa tới sức khoẻ người dân. Chỉ có thông qua hợp tác và hành động tập thể thì vấn đề phức tạp trên mới có thể được giải quyết.

Kể từ năm 2019, chúng tôi đã tập hợp hơn 21 tổ chức thành viên, đối tác dự án, cơ quan nhà nước và những người ủng hộ cam kết cùng chúng tôi cùng hành động chấm dứt rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Chúng tôi đang tập hợp một mạng lưới các nguồn lực và chuyên môn đa dạng. Từ các nhà lãnh đạo kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và các nhà thực hành, chúng tôi đang làm việc cùng nhau để tạo ra và mở rộng các giải pháp sáng tạo trên khắp Việt Nam.

Cùng với các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương, chúng tôi đang thúc đẩy và mang đến sự thay đổi mang tính chuyển đổi: chấm dứt rác thải nhựa ra ngoài môi trường và bảo vệ hành tinh.

Các chỉ số của Platform
  • Cộng đồng 600
  • Đối tác dữ liệu 700
  • Tài nguyên dữ liệu 900
Câu hỏi thường gặp

{{ item.answer }}