Hợp tác đối tác

Hướng tới kết nối các bên liên quan trong chuỗi giá trị nhựa tại Việt Nam

Các bên liên quan
Chương trình – Dự án – Sáng kiến
Chia sẻ thông tin
Bấm vào đây để chia sẻ chương trình, dự án, sáng kiến của bạn
chance
ĐỐI TÁC PHA
Hợp tác có trách nhiệm trong lĩnh vực Nhựa và Sức Khoẻ vì một môi trường sống lành mạnh cho thế hệ tương lai của Việt Nam...