ĐỐI TÁC PHA

Hợp tác có trách nhiệm trong lĩnh vực Nhựa và Sức Khoẻ vì một môi trường sống lành mạnh cho thế hệ tương lai của Việt Nam

image

TẦM NHÌN

 

Trở thành một Đối tác tiên phong và tự chủ, hợp tác có trách nhiệm trong lĩnh vực Nhựa và Sức Khoẻ vì một môi trường sống lành mạnh cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

image

SỨ MỆNH

1  Đóng vai trò kết nối các mạng lưới hiện có liên quan đến chất thải nhựa tại Việt Nam trong một sân chơi chung (Network-to-Network);

2  Kiến tạo một nền tảng thông tin số, chia sẻ thông tin nền, tạo cơ sở dữ liệu đáng tin cậy trong lĩnh vực Nhựa và Sức khoẻ (Information hub);

3  Tạo ra một tiếng nói thống nhất (One Voice for Plastic and Health) đóng góp vào quá trình nghiên cứu, xây dựng mô hình thực hành tốt, thảo luận và vận động chính sách liên quan đến sức khoẻ môi trường.

image

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

1  Tự chủ

2  Chia sẻ giá trị

3  Sáng tạo và độc đáo

4  Hợp tác có trách nhiệm

5  Thiết thực

6  Linh hoạt

image

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

image

TÀI LIỆU

Lịch sử hình thành và phát triển
 • 14-122021
  1. Khởi động

  Đối tác hành động về Nhựa và Sức Khoẻ (PHA) đã được vận động thành lập và chính thức ra mắt

 • 2022
  2. Thêm thành viên

  Triển khai các hoạt động của PHA (tổ chức hội thảo kỹ thuật lần 2 của PHA

  Kinh tế tuần hoàn và Sức khỏe trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam năm 2022. Dự án hợp tác giữa PHA và Quỹ Vì Tầm vóc Việt (VSF) "Các nữ phóng viên hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa"

 • 29-062022
  3. Tổng kết nửa năm

  Hội thảo tổng kết 6 tháng

Đối tác PHA
chance
HỢP TÁC ĐỐI TÁC
Cung cấp thông tin tổng hợp về các cơ hội hợp tác, các sáng kiến, các dự án, các chương trình thực hành giảm rác nhựa ở Việt Nam