Bài viết Tổng kết quá trình năm đầu của dự án LSPP
Bài viết Tổng kết quá trình năm đầu của dự án LSPP

Tổng kết quá trình năm đầu của dự án LSPP

Ngày đăng 08/03/202208/03/2022

Lượt xem423

Giảm thiểu rác thải nhựa trong đời sống hàng vẫn luôn là một hành trình gian nan chưa có hồi kết, bằng những giải pháp phối hợp cùng cộng đồng và địa phương, giai đoạn đầu của Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa bằng các giải pháp địa phương” đã mang đến những kết quả vô cùng ấn tượng.

265814433_2046613012156468_5313197825574291775_n-1024x1024.png