Bài viết Hội Nghị Tổng kết 5 năm phong trào “chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023
Bài viết Hội Nghị Tổng kết 5 năm phong trào “chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023

Hội Nghị Tổng kết 5 năm phong trào “chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023

Ngày đăng 16/11/202316/11/2023

Lượt xem54

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương tổ chức Hội Nghị Tổng kết 5 năm phong trào “chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023, tại hội nghị bà Nguyễn Thị Minh Hương - phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” (giai đoạn 2018-2023)

Trong đó HLHPN TW đã tổng kết các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trên các phương tiện truyền thông đại chúng; các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nòng cốt về truyền thông, chống rác thải nhựa; hoạt động xây dựng mô hình chống rác thải nhựa và công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật về BVMT

Mô hình tiêu biểu mà Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh hỗ trợ cho HLHPN TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), HLHPN TP Đà Nẵng, HLHPN Phú Yên,… được HLHPN TW đánh giá là mô hình tiêu biểu và có thể nhân rộng thêm nhiều tỉnh thành khác như:  Tập huấn hướng dẫn làm gạch sinh thái - chế tác các sản phẩm từ nhựa (Quảng Ninh); mô hình may pano của Cửa Tiệm Hạnh Phúc (Hội An, Quảng Nam); Mô hình tái chế từ dây đai buộc gạch (phường Hà Phong, Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Mô hình đan làn, túi vải từ bạt tái chế tại phường Hà Trung, Hà Phong, Hà Khẩu