Bài viết Đến hết năm 2024, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilon
Bài viết Đến hết năm 2024, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilon

Đến hết năm 2024, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilon

Ngày đăng 08/11/202308/11/2023

Lượt xem254

Trong Kế hoạch số 263/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đến hết năm 2024 chuyển đổi sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Hà Nội; phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp áp dụng công nghệ có hàm lượng tri thức cao, các hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. 

Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất-kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, đồng thời, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững…

Mục tiêu của Hà Nội đến năm 2024 sẽ không còn siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng túi nilon khó phân hủy. Ảnh minh họa

Cụ thể, mục tiêu có từ 60-70% các chợ truyền thống, 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy. 

Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Giảm 3,5-4,5% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa. 

Tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 80%. Trong đó, 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Để đạt được kế hoạch đề ra, Hà Nội đề nghị các Hiệp hội ngành nghề, bán lẻ, Liên minh hợp tác xã,... trên địa bàn chủ động đều xuất, phối hợp với Sở để thực hiện các chương trình truyền thông. Hỗ trợ thực hiện các hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ được giao. 

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp phân phối ký bản cam kết giảm thiểu túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần; phối hợp với các doanh nghiệp đưa ra lộ trình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy. 

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan trong công tác xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp để nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo trong sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội từng chia sẻ: Liên minh Các nhà bán lẻ giảm túi nilon dùng một lần được thành lập sẽ góp phần đạt được mục tiêu giảm túi nilon sử dụng một lần trong tiêu dùng, bán lẻ, góp phần đạt được các mục tiêu về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Để đạt được hiệu quả trong công tác phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon trong sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trong thời gian tới, đề nghị các thành viên trong Liên minh sẽ cùng thống nhất triển khai thực hiện tốt các nội dung cam kết đã ký kết tại bản ghi nhớ và thực hiện các lộ trình giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại cơ sở kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND Thành phố Hà Nội..

Bình luận bài viết Đến hết năm 2024, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilon Bình luận bài viết ({{commentCount ? commentCount : 0}})


Viết bình luận Đến hết năm 2024, Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị không sử dụng túi nilonÝ kiến của bạn

{{formCommentErrors.user_name}}
{{formCommentErrors.user_email}}
{{formCommentErrors.content}}

Đăng ký nhận tin


{{subscribeFormErrors.fullname}}
{{subscribeFormErrors.email}}